Skip to content

Migrasjon fra Russland til Amerika – et essay av Mats Vederhus

Da John Smith fra Lincolnshire først satte fot i det som skulle bli kjent som Virginia, hadde han sannsynligvis ingen anelse om at menneskene han møtte der, inkludert kvinnen kjent som Pocahontas, selv var etterkommere av immigranter fra en fjern fortid. Hvem var disse menneskene, og hvordan havnet de i Nord-Amerika?

Det viser seg at Amerika ble erobret ikke av Columbus, ikke av spanjolene eller engelskmennene, men av russerne. Ikke russere i tradisjonell indo-europeisk forstand, men russere likevel. Russland er et av de mest etnisk mangfoldige landene på jorden, med sin befolkning bestående av russere, tatarere, ukrainere, basjkirer, tsjuvasjere, tsjetsjenere, armenere, avarer, Mordvins og Kazhaks, blant andre. (Various, 2007)

Pocahontas’ forfedre kom sannsynligvis fra Sør-Sibir, mer spesifikt fra Altay-fjellene. (Dell’Amore, 2012)
Dette er en veldig imponerende migrasjon, da Altay-fjellene ligger tusenvis av mil fra landbroen som tradisjonelt antas å ha eksistert mellom Russland og Alaska (Nord-Amerika).

Skjermbilde fra Google Maps

Det finnes noen forskjellige vitenskapelige forklaringer på denne geografiske rariteten. Teknologisk sett er den eneste rimelige antakelsen at de ankom enten til fots, med hest eller med flåte. Avstanden ser raskt ut til å være omtrent den samme om man krysser over land eller sjø fra nærmeste bredde. Imidlertid ville avstanden over sjøen være kortere hvis du ankommer Alaska fra Near-øyene gjennom Rat-øyene, spesielt hvis du seiler fra Kamchatka.

Den norske oppdageren Thor Heyerdahl beviste med Kon-Tiki-ekspedisjonen (Museum, 2017) i 1947 at Polynesia kunne ha blitt bosatt fra Peru over sjø. Det ble senere bevist at polynesiere og innfødte amerikanere blandet seg sammen – noe som betyr at det ble opprettet kontakt over havet. (Alleyne, 2011)

Forutsatt at kontakt ble opprettet av innfødte amerikanere fra kysten av Sør-Amerika, ville det ikke være usannsynlig å konkludere med at de bare praktiserte atferd og brukte teknologi som allerede var etablert av deres forfedre. Dette ser ut til å antyde at folk fra Altay-fjellene godt kunne ha ankommet Nord-Amerika ved å seile over Okhotsk- og Bering-havene.
Men uansett om de seilte, gikk eller red, må folket fra Altay-fjellene på et tidspunkt ha vært veldig fremtredende over store deler av det som i dag er russisk territorium, for å komme det så langt som til Nord-Amerika.

Nylig synes levningene av to menn som ble funnet på Yana Rhinoceros Horn Site i Nord-Sibir, å antyde at den tidligste kjente migrasjonen skjedde så langt tilbake som for 32 000 år siden. Migrasjonen skjedde så i bølger, for henholdsvis 25 000 og 10 000 år siden. (Price, 2019)

Det viser seg at den ofte aksepterte “første” oppdageren av Amerika, Christopher Columbus, fulgte i en lang rekke modige, eventyrlige nybyggere fra Russland. Enten de fulgte dyrebesetningers migrasjonsmønstre, eller lette etter bedre steder å bo, utforsket de opprinnelige forfedrene til Pocahontas kloden mye tidligere enn noen tidligere hadde trodd mulig.

Alleyne, R., 2011. The Telegraph. [Internet]
Available at: https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/8582150/Kon-Tiki-explorer-was-partly-right-Polynesians-had-South-American-roots.html
[Found 27 12 2019].

Dell’Amore, C., 2012. National Geographic. [Internet]
Available at: https://www.nationalgeographic.com/news/2012/2/120203-native-americans-siberia-genes-dna-science/
[Found 27 12 2019].

Museum, T. K.-T., 2017. Kon-Tiki (1947). [Internet]
Available at: https://www.kon-tiki.no/expeditions/kon-tiki-expedition/
[Found 27 12 2019].

Price, M., 2019. Sciencemag.org. [Internet]
Available at: https://www.sciencemag.org/news/2019/06/closest-known-ancestor-today-s-native-americans-found-siberia
[Found 27 12 2019].

Various, 2007. Ethnic groups in Russia. [Internet]
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Russia
[Found 27 12 2019].

Published inScienceTravelsWriting

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.