Skip to content

Anmeldelse: Belshazzar’s Daughter av Barbara Nadel

Dette er et gripende mysterium av den gamle skolen, som er satt i Istanbul. Vi møter Çetin Ikmen, en surmulende inspektør som blir konfrontert med et drap som kan ha konsekvenser for alle jødene i Istanbul.
Dessuten ser saken ut til å ha røtter helt tilbake til Russland, til en tid før Çetin til og med ble født.
Barbara Nadel har en veldig omstendelig måte å skrive på, og noen ganger skulle jeg ønske at hun bare ville komme til poenget. Men jeg forstår at dette er mer av et intellektuelt mordmysterie enn en triller, selv om tempoet tar seg opp gjennom de siste kapitlene.
Noen ganger føler jeg at Nadel gikk glipp av en mulighet til å vise meg byen Istanbul – hun fokuserer bare på settingen i den grad den tjener komplottet. Ikke desto mindre er dette en ganske fornøyelig leseopplevelse!

Published inReviewsWriting

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.